Publication

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ตอนที่ 1


Update : 17 Feb 2011

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มีคำ จำกัดความในทางคลินิกตามอาการคือ เป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายชนิดที่มีอาการแสดงทาง จมูก...

คำจำกัดความ

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มีคำจำกัดความในทางคลินิกตามอาการคือ เป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายชนิดที่มีอาการแสดงทาง จมูก เกิดหลังจากได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปแล้วเกิดการอักเสบของเยื่อบุจมูกทำให้ เกิดอาการคัน น้ำมูกไหล จาม และคัดจมูกตั้งแต่น้อยจนถึงเป็นมาก

อุบัติการณ์


โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก อุบัติการณ์ของโรคนี้พบได้ประมาณ
ร้อยละ 10-25 ของประชากรทั่วไป อุบัติการณ์ของโรคนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น 
เชื่อว่าการที่มีปริมาณของสารก่อภูมิแพ้มากขึ้นและประชากรสัมผัสกับสารก่อ ภูมิแพ้และสารระคายเคืองในอากาศมากขึ้นทำให้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ในเด็กจะพบโรคนี้ในเด็กชายบ่อยกว่าเด็กหญิงแต่ในผู้ใหญ่จะพบในผู้หญิงได้ บ่อยกว่าผู้ชาย โรคนี้มักจะเริ่มแสดงอาการ
ในวัยเรียนหรือวัยรุ่น

ความสำคัญ


โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นี้มักไม่รุนแรงแต่มีผลต่อการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของ ผู้ป่วย และมีผลต่อการเรียนและประสิทธิภาพในการทำงานทำให้คุณภาพชีวิตทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจและการเข้าสังคมแย่ลงเมื่อเทียบกับคนปกติทั่วไป ยิ่งกว่านั้นค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคนี้ก็มีมูลค่าสูงด้วย นอกจากนี้การที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจเกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ เช่น หูชั้นกลางอักเสบ โรคหืด ไซนัสอักเสบ  ริดสีดวงจมูก นอนกรนและหรือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

การจำแนกชนิดของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้


ในสมัยก่อนโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้แบ่งโดยอาศัยระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการออก เป็นชนิดที่เป็นเฉพาะฤดู (seasonal) และชนิดที่เป็นตลอดทั้งปี (perennial) ส่วนการวินิจฉัยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ใช้ประวัติอาการคัน จาม น้ำมูกไหลและคัดจมูก โดยมีอาการดังกล่าวมากกว่าหรือเท่ากับ 2 อาการ และอาการเหล่านั้นเป็นอยู่นานมากกว่า 1 ชั่วโมง และเป็นแทบทุกวัน คณะทำงานขององค์การอนามัยโลก(WHO)ได้เสนอการแบ่งชนิดของโรคจมูกอักเสบจาก ภูมิแพ้แบบใหม่โดยแบ่งเป็น 2 ชนิด เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการวางแผนการรักษา ในการแบ่งกลุ่มใหม่ของโรคนี้อาศัย
• อาการและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
• ระยะเวลาที่เป็นโดยแบ่งเป็นกลุ่ม "มีอาการเป็นบางครั้ง (intermittent)" หรือ "มีอาการตลอดเวลา (persistent)"
• แบ่งตามความรุนแรง คือ "อาการน้อย (mild)" หรือ "อาการปานกลางถึงมาก(moderate - severe)" ขึ้นกับอาการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
1.ผู้ป่วยมีอาการเป็นบางครั้งหมายถึง มีอาการน้อยกว่า 4 วันต่อ 1 สัปดาห์ หรือมีอาการติดต่อกันน้อยกว่า 4 สัปดาห์
2.ผู้ป่วยมีอาการตลอดเวลาหมายถึง มีอาการมากกว่า 4 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ และมีอาการติดต่อกันนานกว่า 4 สัปดาห์
 องค์การอนามัยโลกได้เสนอให้ใช้อาการทางคลินิกที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย แบ่งความรุนแรงของโรคออกเป็น 2 กลุ่มคือ
1.อาการน้อย
2.อาการปานกลางถึงมาก
โดยในกลุ่มอาการน้อยไม่มีอาการดังต่อไปนี้ ส่วนในกลุ่มอาการปานกลางถึงมาก มีอาการดังต่อไปนี้ 1 อาการหรือมากกว่าคือ
• ไม่สามารถนอนหลับได้ตามปกติ
• มีผลต่อกิจวัตรประจำวันการเล่นกีฬาและการใช้เวลาว่าง
• มีปัญหาต่อการทำงานและการเรียน
• อาการทำให้ผู้ป่วยรู้สึกรำคาญ

การจำแนกชนิดของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

เมื่อผู้ป่วยสัมผัสสารก่อภูมิแพ้เช่น ฝุ่นบ้าน ผู้ป่วยจะมีอาการคันจมูกและอาจมีอาการจามติดๆกันหลายครั้งและมีน้ำมูกใสๆ และอาการคัดจมูกตามมา อาการดังกล่าวมักเป็นอยู่เป็นนาทีหรือชั่วโมง หลังจากนั้นจะหายได้เองโดยอาจมีอาการคันที่ตา คอ หู หรือที่เพดานปากด้วย  นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วย เช่น อาการปวดศีรษะ เสียงเปลี่ยน จมูกไม่ได้กลิ่น น้ำมูกไหลลงคอ ไอ เจ็บคอเรื้อรัง อาจมีอาการหูอื้อหรือมีเสียงดังในหู

อาการแสดง

ผู้ป่วยที่มีอาการตั้งแต่อายุยังน้อยและเป็นอยู่นานทำให้ต้องหายใจทางปากเสมอ อาจทำให้การเจริญเติบโตของกระดูกใบหน้า
และฟันผิดปกติ คือใบหน้าส่วนล่างจะยาวกว่าปกติเนื่องจากต้องอ้าปากหายใจตลอดเวลา เพดานปากจะแคบและโค้งสูง ในเด็กที่มีอาการคันจมูก เด็กมักจะยกมือขึ้นขยี้หรือเสยที่ปลายจมูกบ่อยๆการทำเช่นนี้นานๆอาจทำให้ เกิดมีรอยย่นที่สันจมูก รายที่มีอาการ
คัดจมูกอยู่นานๆอาจทำให้มีการคั่งของเลือดบริเวณใต้ขอบตาล่าง
ขณะที่ผู้ป่วยกำลังมีอาการถ้าตรวจจมูกจะพบว่าเยื่อบุจมูกจะบวม อาจมีสีซีดหรือสีคล้ำมีน้ำมูกใสๆจำนวนมากเยื่อบุจมูกอาจมีริดสีดวงจมูกร่วม ด้วยได้ เยื่อบุในโพรงหลังจมูกอาจบวมซีดและมีน้ำมูกใสๆ นอกจากนั้นอาจพบต่อมแอดีนอยด์โตได้ การตรวจคออาจพบผนังคอเป็นตุ่มนูนแดงกระจายอยู่ทั่วไปซึ่งเกิดจากการระคาย เคืองเรื้อรังของผนังคอจากน้ำมูกที่ไหลลงคอหรือจากการหายใจทางปากแต่งโดย : ศ.นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย

Louis vuitton fake kaufen Louis vuitton imitacion Bolsos Louis vuitton imitazioni Louis vuitton tassen Replica
Cheap NFL Jerseys sac Louis Vuitton pas cher chine Hermes Replica Handbags