Publication

โรคภูมิแพ้จากการประกอบอาชีพ


Update : 17 Feb 2011

ท่านเคยมีอาการไม่สบายเป็นประจำในวันที่ไปทำงานแต่กลับสบายดีในวันหยุดบ้างหรือไม่?...

ท่านเคยมีอาการไม่สบายเป็นประจำในวันที่ไปทำงานแต่กลับสบายดีในวันหยุดบ้างหรือ ไม่? ถ้าคำตอบคือ “เคย”  “เป็นประจำ” เป็นไปได้ที่ความเจ็บป่วยของท่านอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานหรือ ลักษณะงานที่ทำอยู่ในขณะนี้ สาเหตุของปัญหานี้มีได้หลายประการเช่น ความเครียดจากการทำงาน สุขลักษณะภายในสถานที่ ทำงาน สุขอนามัยของตัวท่านและเพิ่อนร่วมงาน และหนึ่งในสาเหตุของโรคอันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานนี้คือ โรคภูมิแพ้จากการประกอบอาชีพ

โรคภูมิแพ้จากการประกอบอาชีพเป็นอย่างไร

โรคภูมิแพ้โดยทั่วไปอาจเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนใดของร่างกายก็ได้แต่ที่สำคัญและเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพมีอยู่ 3 ส่วนคือ
    1. โรคหืดจากการประกอบอาชีพ (occupational asthma)
    2. โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากการประกอบอาชีพ (occupational rhinitis)
    3. โรคผิวหนังอักเสบจากการประกอบอาชีพ (occupational dermatitis)
 
อาการของโรคภูมิแพ้จากการประกอบอาชีพนั้นจะเหมือนกับโรคภูมิแพ้ทั่วไปใน ระบบต่างๆ แต่ที่สำคัญคือจะมีอาการมากในช่วงวันที่ทำงานแต่กลับดีขึ้นในช่วงวันหยุด หรือช่วงที่ได้พักร้อนไม่ต้องทำงานและอาการจะกลับมาเริ่มเป็นใหม่   เมื่อกลับเข้าทำงาน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการแพ้ต่อสารที่ใช้ในงานนั้น หรือสารที่มีอยู่ในสถานที่ทำงานนั้น ในบางรายที่ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้
   

โรคหืดจากการประกอบอาชีพ (Occupational asthma)


มีการบันทึกไว้ตั้งแต่ในสมัยอียิปต์โบราณถึงการเกิดโรคหืดในผู้ที่มีอาชีพเป็น ช่างทอ (weaver) และในศตวรรษที่ 18 มีการรายงานถึงการเกิดโรคหืดในผู้ที่ทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นผงจากธัญพืช (grain dust) ข้อมูลในอดีตเหล่านี้เป็นตัวอย่างของโรคหืดจากการประกอบอาชีพซึ่งเกิดจากการ สูดหายใจเอาฝุ่นผงในสถานที่ทำงานเข้าไป แต่นอกจากฝุ่งผงเหล่านี้แล้ว ก๊าซและสารเคมีชนิดต่างๆสามารถทำให้เกิดโรคหืดจากการประกอบอาชีพได้เช่นกัน


ผู้ใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหืดจากการประกอบอาชีพ?


สำหรับประเด็นนี้มีปัจจัยจาก 2 ด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
    1. ปัจจัยจากตัวผู้ประกอบอาชีพนั้นๆเองได้แก่ การมีประวัติเป็นโรคหืดอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนจะเข้าทำงาน การมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคหืดและผู้ที่สูบบุหรี่ ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหืดจากการประกอบอาชีพสูง กว่าบุคคลทั่วไป
    2. ปัจจัยที่เกิดจากอาชีพโดยตรง เพราะในการทำงานแต่ละประเภทจะมีโอกาสพบกับสารเคมีหรือฝุ่นผงชนิดต่างๆแตก ต่างกันออกไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้


ตัวอย่างอาชีพ ตัวอย่างสิ่งที่ซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคหืดจากการประกอบอาชีพ
เจ้าหน้าที่ห้องทดลองสัตว์
สัตวแพทย์ ผู้เพาะพันธุ์สัตว์
เจ้าหน้าที่ร้านขายสัตว์เลี้ยง
เกษตรกร/ปศุสัตว์
โปรตีนจากขน รังแค ปัสสาวะ และเลือดของสัตว์
ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร
ผู้ตรวจสอบควบคุมการแปรรูปอาหาร
ปรตีนจากส่วนต่างๆของสัตว์ และพืช
เจ้าหน้าที่โรงงานผลิตยา
ช่างเสริมสวย
ช่างพิมพ์
เฮนนา (henna) แป้ง persulfate
กาวยางจากพืช
เจ้าหน้าที่โรงงานผลิตผงซักฟอก
เจ้าหน้าที่โรงบ่มเพาะเห็ด
เจ้าหน้าที่โรงผลิตเนยแข็ง    
เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา
ช่างไม้/โรงเลื่อยไม้ ผงฝุ่นจากไม้สน โอ๊ก มะฮอกกานี ไม้แดง iroko
ช่างเคลือบเงาพ่นสีด้วยแลคเกอร์ หรือเซลแล็ก Ethylene diamine
เจ้าหน้าที่โรงงานผลิตสีทาบ้าน
ผลิตวัสดุเคลือบผิว/ช่างติดตั้งฉนวน
กันความร้อนด้วยโฟมโพลียูเรเทน
Isocyanates
ช่างชุบโลหะ/คนงานในอุตสาหกรรม
ที่ใช้โลหะ โรงเชื่อม โรงกลึง
 โลหะหนัก เช่น โครเมียม นิกเกิล แพลทินัม
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล  ยางพารา(latex) ยาชนิดต่างๆ ฟอมัลดีไฮด์แต่งโดย : ศ.นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย

Louis vuitton fake kaufen Louis vuitton imitacion Bolsos Louis vuitton imitazioni Louis vuitton tassen Replica
Cheap NFL Jerseys sac Louis Vuitton pas cher chine Hermes Replica Handbags