Publication

โรคภูมิแพ้ป้องกันได้โดยผู้เชี่ยวชาญ


Update : 26 Jan 2021

โรคภูมิแพ้ หรือโรคแพ้ (Allergy) หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาการไวผิดปกติต่อสิ่งซึ่งสามารถก่อให้เกิดภูมิแพ้...

โรคภูมิแพ้ หรือโรคแพ้ (Allergy)

หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาการไวผิดปกติต่อสิ่งซึ่งสามารถก่อให้เกิดอาการแพ้ โรคภูมิแพ้เกิดได้ทุกเพศทุกวัย โรคภูมิแพ้นั้นมิใช่โรคติดต่อ แต่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่มาสู่ลูกหลานได้

ผู้ป่วยมักมีอาการเวลาสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ตลอดจนฝุ่นละอองในอากาศ บางคนที่เป็นเรื้อรังจะพบมีภาวะแทรกซ้อน คือ โรคไซนัสอักเสบ ซึ่งเป็นการอักเสบของโพรงอากาศในจมูก โรคริดสีดวงจมูก โรคหูชั้นกลางอักเสบ   เป็นหอบหืดร่วมด้วย

ตัวที่ทำให้เกิดอาการแพ้


เรียกว่าสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) หรือสิ่งกระตุ้นซึ่งอาจเข้าสู่ร่างกายทางระบบทางเดินหายใจ การรับประทานอาหาร การสัมผัสทางผิวหนัง   ทางตา ทางหู ทางจมูกหรือโดยการฉีดหรือถูกแมลงกัดต่อยผ่านผิวหนัง ตัวการที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้มีอยู่รอบตัวสารก่อภูมิแพ้ที่พบทั่วๆไป   ซึ่งเป็นตัวการของโรคภูมิแพ้ที่มักพบบ่อยๆได้แก่ ตัวไรฝุ่นบ้าน แมลงสาบ เชื้อรา อาหารบางประเภท ยาแก้อักเสบ ยาปฏิชีวนะ หรือยาต้านเชื้อแบคทีเรีย แมลงต่างๆ เกสรดอกหญ้า ขนสัตว์เลี้ยง ฯลฯ

การรักษาและการป้องกัน

การรักษามีทั้งการรับประทานยา การพ่นยาในจมูก การฉีดวัคซีนภูมิแพ้เป็นประจำ การรักษาโรคติดเชื้อแทรกซ้อนที่เกิดร่วม เช่น ไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ เป็นต้น การรักษาโรคแพ้อากาศต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยเองและแพทย์ในการติดตาม  ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ การดูแลตนเองของผู้ป่วยและดูแลสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อลดและหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้เหล่านี้ จะช่วยทำให้อาการของโรคทุเลาลงมากจนไม่มีอาการเลย

โรคแพ้อากาศ คอลเลคชั่นภูมิแพ้ที่กำลังมาแรง

โรคแพ้อากาศหรือโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic rhinitis) มักพบว่าผู้ป่วยจะมีอาการแพ้ต่อสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น ไรฝุ่น สัตว์เลี้ยงในบ้าน เป็นต้น ผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูก จาม น้ำมูกไหล คันจมูก ชอบขยี้จมูก จนเกิดรอยบริเวณสันจมูก มีเสมหะในคอเลือดกำเดาไหลบ่อยและอาจพบอาการคันตา แสบตา น้ำตาไหล คันหู หูอื้อ ร่วมด้วย